TRENINGI W ŻÓŁTOCZARNYCH BARWACH

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Ludowy Klub Sportowy “Sokół” Wola w Woli informuje, że comiesięczne wpłaty z tytułu członkostwa
(50 PLN), należy dokonywać przelewem na poniższe konto (w tytule przelewu wpisując Składka członkowska, imię i nazwisko zawodnika oraz rok jego urodzenia, miesiąc za który uiszczana jest składka):

Bank Spółdzielczy w Miedźnej – nr 39 8446 0006 2011 0003 6168 0001

UWAGA: W każdej chwili istnieje możliwość zapisania do Klubu swojej pociechy. Aby to zrobić, wystarczy skontaktować się z opiekunem danej grupy wiekowej oraz dostarczyć do klubu wypełnioną
DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ.

DOKUMENTY DO POBRANIA
REGULAMIN LKS SOKÓŁ WOLA
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – OSOBA NIEPEŁNOLETNIA
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA – OSOBA PEŁNOLETNIA
WNIOSEK ZAWIESZENIA / PRZYWRÓCENIA W PRAWACH CZŁONKA KLUBU
DEKLARACJA REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA KLUBU

TRENERZY DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH:
Drużyna Juniorów – Rafał Kula
Drużyna Trampkarzy – Wojciech Opołka