Kontakt

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Wola w Woli
ul. Pszczyńska 7, 43-225 Wola

NIP 6380005543
REGON 27630081100000
KRS 0000132672

Bank Spółdzielczy w Miedźnej
Nr Rachunku bankowego
39 8446 0006 2011 0003 6168 0001