Dzień: 2020-01-23

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 04.01.2020 roku w sali gimnastycznej byłego Gimnazjum nr 2 Woli odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Frekwencja dopisała, choć samo zebranie rozpoczęło się z lekkim opóźnieniem, a wszystko przez ….. Dawida Kubackiego, który to na kilka minut przed 16:00 oddawał swój zwycięski drugi skok w Konkursie Turnieju 4 Skoczni w Innsbrucku, stad tez zagorzali kibice tej dyscypliny sportu dotarli kilka minut później.

W pierwszej części zebrania omówiona została działalność klubu w zakresie organizacyjnym oraz finansowym. W roku 2019 w w/w zakresie zostały poczynione następujące przedsięwzięcia:

  • zakup sprzętu sportowego w postaci profesjonalnych piłek, strojów meczowych, dresów,
  • udział klubu w organizacji imprez sportowych dla mieszkańców naszej gminy  tj.: Leśne bieganie dla zdrowia – 4 edycja (maj), 13 Turniej dzikich drużyn w piłce nożnej (czerwiec),
  • udział klubowych drużyn piłkarskich w regularnych rozgrywkach Podokręgu Tychy – Bielsko (seniorzy, juniorzy starsi, trampkarze),
  • udział w rozgrywkach regularnych Polskiego Związku Skata 2 drużyn na poziomie I Ligi oraz Okręgu Tychy (awans do IV Ligi),
  • pozyskanie nowych sponsorów wspierających działalność klubu.

W następnym etapie zebrania zostało przedstawione sprawozdanie finansowe za ostatni rok. Ze sprawozdania wynikało, ze klub wchodzi w Nowy Rok bez żadnych długów czy zobowiązań. Wspominając o finansach składamy podziękowanie współpracującej z klubem Pani księgowej za prowadzenie dokumentacji i pomoc w bieżących problemach.

Ostatni etap zebrania to wybory nowego Zarządu. I tak w wyniku głosowania Prezesem klubu na kolejną 2-letnią kadencję (lata 2020 – 2021) został wybrany Gabriel Pala, któremu mamy wszyscy nadzieje, nie zabraknie chęci i zapału do dalszych owocnych działań. Ponadto w skład Zarządu weszli: Lucjan Foltyn (V-ce Prezes ds. Organizacyjnych) oraz członkowie Stanisław Klenczar, Dobromir Mastaliński, Wojciech Opołka. Zgodnie z klubowym statutem powołana została także Komisja Rewizyjna, którą reprezentują: Radosław Rozmus – Przewodniczący oraz członkowie – Wacław Foryś i Kazimierz Gwóźdź.

Dokonano również wyboru delegata, który będzie z ramienia LKS Sokół Wola reprezentował nasz klub w strukturach Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Został nim nasz długoletni działacz i niegdyś Prezes klubu Henryk Kula, któremu życzymy dalszych sukcesów  jednocześnie dziękując, że nie zapomina o swoim “mateczniku” i zawsze możemy liczyć na jego wsparcie i doświadczenie.

Wszystkim licznie przybyłym na zebranie członkom, sympatykom, trenerom, zawodnikom oraz wszystkim tym, którym dobro naszego klubu leży na sercu serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i owocne dyskusje.