Dzień: 2024-02-16

ZAPRASZAMY NA ZEBRANIE WYBORCZE

Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków na zebranie wyborcze.Po pierwszej, sprawozdawczej części zebrania jakie miało miejsce 19 stycznia 2024r. Walne zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium ustępującemu zarządowi kadencji 2022 – 2024. W dniu 26 lutego wybierać będziemy nowe władze klubu.

Serdecznie zapraszamy.