Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 11.02.2022 roku w sali gimnastycznej byłego Gimnazjum nr 2 Woli odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. 

W pierwszej części spotkania omówiona została działalność klubu w poprzednim roku w zakresie organizacyjnym oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe. Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi i mogliśmy przejść do części wyborczej.

W wyniku głosowania jawnego Prezesem klubu na kolejną kadencję został wybrany Radosław Rozmus, któremu mamy wszyscy nadzieje, nie zabraknie chęci i zapału do działania. Ponadto w skład zarządu weszli: Lucjan Foltyn (V-ce Prezes) oraz członkowie Stanisław Klenczar i Piotr Kwaśniewski. Zgodnie z klubowym statutem powołana została również Komisja Rewizyjna, którą reprezentują: Dobromir Mastaliński – Przewodniczący oraz członkowie – Marek Germanek i Wacław Foryś. Pierwotnie w skład zarządu wszedł również Gabriel Pala, ale w dniu 15 lutego złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z zaistniałą sytuacją zarząd podjął uchwałę, że będzie działał w składzie 4 osobowym.

W ostatniej części dyskutowano nad bieżącymi problemami klubu oraz wysunięto wolne wnioski, które – mamy nadzieję – będą również cennymi uwagami dla nowego zarządu.

Wszystkim licznie przybyłym na zebranie członkom, sympatykom, trenerom, zawodnikom oraz wszystkim tym, którym dobro naszego klubu leży na sercu serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i owocne dyskusje. Specjalne podziękowania za przybycie i udział w dyskusji składamy również Prezesowi Sląskiego ZPN – P. Henrykowi Kula oraz władzom Gminy Miedźna – wójtowi P. Janowi Słoninka i Przewodniczącemu Rady Gminy – P. Andrzejowi Kempny.